ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 185 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 185

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 4,387,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/06/2006

วันหมดอายุ : 18/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน