ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 205 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 205

ชื่อโครงการ : งานโครงการปรับปรุงย้ายแนวท่อเมนบริเวณทางหลวงหมายเลข 314 ตอนบางปะกง - ฉะเชิงเทรา (กม.0+000 ถึง กม.19+500) สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 65,000,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสืบศักดิ์ แจ่มใส

E-mail : suebsakj@pwa.co.th

คำชี้แจง : ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2

วันประกาศ : 02/07/2006

วันหมดอายุ : 05/07/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน