ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 194 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 194

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงเส้นท่อ ถ.สถิตนิมานกาล ช่วงแยกเข้าบ้านดอนงิ้ว ถึงแยกประชาร่วมมิตร อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สำนักงานประปาอุบลราชธานี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,995,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายประมวล รักตระวัตร

E-mail : sumontha_J@pwa.co.th

วันประกาศ : 20/06/2006

วันหมดอายุ : 23/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน