ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 191 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 191

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงเส้นท่อถนนศรีเมือง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ครั้งที่2

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,424,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงฤดี ดาวสกุล

E-mail : doungreedeed@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/06/2006

วันหมดอายุ : 22/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน