ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 283 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 283

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก 2 ครอบครัว สำนักงานประปาท่าแซะ (สถานีผลิตน้ำเนินสันติ) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,362,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 01/12/2006

วันหมดอายุ : 04/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน