ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 289 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 289

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำจาน ตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ สำนักงานประปากระบี่ อ.เมือง ฯ จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 0.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 06/12/2006

วันหมดอายุ : 09/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน