ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 288 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 288

ชื่อโครงการ : งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโชคชัย หมู่ 1 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี สำนักงานประปาเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,454,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายประมวล รักตระวัตร

E-mail : sumontha_J@pwa.co.th

วันประกาศ : 06/12/2006

วันหมดอายุ : 09/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน