ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 306 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 306

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณโรงกรองน้ำไร่ 1 - สถานีจ่ายน้ำไร่ 2 สำนักงานประปาแหลมฉบัง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 32,635,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสืบศักดิ์ แจ่มใส

E-mail : suebsakj@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/12/2006

วันหมดอายุ : 30/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน