ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 308 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 308

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้งานในโครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS ปี 2550

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 6,684,290.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 29/12/2006

วันหมดอายุ : 04/01/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน