ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 279 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 279

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว 1หลัง สำนักงานประบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,210,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 24/11/2006

วันหมดอายุ : 27/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน