ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 293 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 293

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านดอนยายหนูและบ้านดอนเศรษฐี หมู่ที่ 1 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประปากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,800,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 12/12/2006

วันหมดอายุ : 15/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน