ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 299 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 299

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประปาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 17,000,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 21/12/2006

วันหมดอายุ : 24/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน