ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 310 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 310

ชื่อโครงการ : งานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 4,000,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 03/01/2007

วันหมดอายุ : 06/01/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน