ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 292 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 292

ชื่อโครงการ : งานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาปทุมธานี-รังสิต

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 84,855,280.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสุนทร เฉลียวบุญ

E-mail : sanangb@pwa.co.th

วันประกาศ : 12/12/2006

วันหมดอายุ : 15/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน