ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 232 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 232

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 18,720,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 22/08/2006

วันหมดอายุ : 25/08/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน