ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 225 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 225

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ต. หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์(ครั้งที่2)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,194,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 24/07/2006

วันหมดอายุ : 27/07/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน