ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 233 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 233

ชื่อโครงการ : จัดซื้อสารส้มชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2542 โดยแบ่งการจัดซื้อเป็น 10 เขต

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 187,981,120.30 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 22/08/2006

วันหมดอายุ : 25/08/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน