ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 228 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 228

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าพื้นที่ตำบลท่าขอนยางและตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สำนักงานประปามหาสารคาม

เอกสารแนบ : ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,440,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 30/07/2006

วันหมดอายุ : 02/08/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน