ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 237 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 237

ชื่อโครงการ : จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ½” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 เครื่อง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 0.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 31/08/2006

วันหมดอายุ : 03/09/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน