ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 244 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 244

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านคุ้มทอง-บ้านเกาะคู่ หมู่ที่ 1 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประปาปราณบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 3,110,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 14/09/2006

วันหมดอายุ : 17/09/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน