ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 240 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 240

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 101 (ตอนเวียงสา-ต่อเทศบาลน่านควบคุม) อ.เมือง จ.น่าน สำนักงานประปาน่าน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,899,080.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 05/09/2006

วันหมดอายุ : 08/09/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน