ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 235 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 235

ชื่อโครงการ : งานวางท่อน้ำดิบ สำนักงานประปาเบตง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,525,200.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 23/08/2006

วันหมดอายุ : 26/08/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน