ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 242 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 242

ชื่อโครงการ : โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนนาแก ม.8,บ้านดอนสนวน ม.9,และบ้านหนองดอนชัย ม.10 ต. หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานประปากาฬสินธุ์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,734,699.71 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 12/09/2006

วันหมดอายุ : 15/09/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน