ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 241 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 241

ชื่อโครงการ : โครงการงานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงสร้างถนนและทางระบายน้ำของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานประปาร้อยเอ็ด

เอกสารแนบ : ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,603,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 12/09/2006

วันหมดอายุ : 15/09/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน