ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 231 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 231

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านเขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 242,654,600.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 11/08/2006

วันหมดอายุ : 14/08/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน