ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 243 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 243

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับโครงการบ้านเอื้ออาทรระยะที่ 3/2 จังหวัดเชียงใหม่ (สันป่าตอง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,639,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 13/09/2006

วันหมดอายุ : 16/09/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน