ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 223 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 223

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ต. หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,194,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/07/2006

วันหมดอายุ : 22/07/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน