ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 219 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 219

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อจ่ายน้ำเพื่อรองรับโครงการเอกชนร่วมลงทุนบริเวณจากการเคหะชุมชนถึงสถานีจ่ายน้ำชีผ้าขาว ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประปาสมุทรสาคร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 8,881,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 13/07/2006

วันหมดอายุ : 16/07/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน