ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 224 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 224

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ส่วนกลาง) รถบัส จำนวน 6 คัน รถตู้ จำนวน 3 คัน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,048,230.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 21/07/2006

วันหมดอายุ : 24/07/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน