ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 227 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 227

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาย้ายแนวท่อประปาหลีกแนวปักเสาสายส่งไฟฟ้า บริเวณทางหลวงหมายเลข 3177 ตอนเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประปาเพชรบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 4,620,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 28/07/2006

วันหมดอายุ : 31/07/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน