ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 2

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 0.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 28/02/2006

วันหมดอายุ : 03/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน