ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 8 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 8

ชื่อโครงการ : จัดซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 4 รายการ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 7,542,911.50 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 07/03/2006

วันหมดอายุ : 10/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน