ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 9

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำเขางู สำนักงานประปาปากท่อ จ. ราชบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 13,375,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 07/03/2006

วันหมดอายุ : 10/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน