ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 10

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง (ขนาด 120 ลบ.ม สูง 28.00 ม. ) สำนักงานประปาเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,247,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 07/03/2006

วันหมดอายุ : 10/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน