ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7682 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7682

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายเนินตาแมวด่านเก่า ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 7,667,306.49 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : suthatn@pwa.co.th

วันประกาศ : 09/03/2018

วันหมดอายุ : 14/03/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน