ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7672 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7672

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ อบต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,466,309.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส.ปวีณา พวงทิพย์

E-mail : supeepatp@pwa.co.th

วันประกาศ : 23/02/2018

วันหมดอายุ : 26/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน