ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7666 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7666

ชื่อโครงการ : งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3156 (สายบางกระดาน-แสนตุ้ง) กม.20 ถึง กม.34 (ระยะที่ 2) ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กปภ.สาขาขลุง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 19,415,899.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : nongkanokk@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/02/2018

วันหมดอายุ : 22/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน