ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7694 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7694

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาลำปาง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 7,811,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวอิฑยา จิตประเสริฐ

E-mail : ittayac@pwa.co.th

วันประกาศ : 20/03/2018

วันหมดอายุ : 23/03/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน