ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7675 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7675

ชื่อโครงการ : การจ้างงานจ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 จำนวน 22 สาขา โดยจัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 120,742,805.01 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : doungpornV@pwa.co.th

วันประกาศ : 23/02/2018

วันหมดอายุ : 02/03/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน