ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7688 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7688

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ ๗ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,578,700.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์

E-mail : wasitaT@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/03/2018

วันหมดอายุ : 20/03/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน