ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7665 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7665

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ม.8,13 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,788,700.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส.ปวีณา พวงทิพย์

E-mail : supeepatp@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/02/2018

วันหมดอายุ : 22/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน