ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7683 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7683

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านดอนหน่อง ม.8,16 ต.ขามเรียง อ.เมือง จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,807,230.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : doungpornp@pwa.co.th

วันประกาศ : 13/03/2018

วันหมดอายุ : 16/03/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน