ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7677 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7677

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.ตราด , ม.9 ลำชี (คุ้มโคกไทยใหญ่) , ม.10 บ.ตะเตียว ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,336,880.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 28/02/2018

วันหมดอายุ : 06/03/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน