ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7685 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7685

ชื่อโครงการ : ย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,483,470.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 14/03/2018

วันหมดอายุ : 19/03/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน