ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7671 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7671

ชื่อโครงการ : โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว กม.77+700 – 78+400 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ส่วนที่ 2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,259,840.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : doungpornp@pwa.co.th

วันประกาศ : 22/02/2018

วันหมดอายุ : 25/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน