ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7676 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7676

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ – กม. ๗+๓๓๒.๔๙๔ (West Spur Line) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๒) บริเวณ กม.๖+๔๐๐ – ๖+๗๐๐ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 9,825,810.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 23/02/2018

วันหมดอายุ : 26/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน