ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7691 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7691

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 674,100.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : doungpornV@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/03/2018

วันหมดอายุ : 21/03/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน