ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7580 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7580

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 14 บ้านชาติเจริญ หมู่ 5 บ้านตาแหลว และ หมู่ 8 บ้านหัวนา ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 6,038,010.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 13/12/2017

วันหมดอายุ : 18/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน