ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7565

ชื่อโครงการ : งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำแยกทางหลวง 3440 ตลาดเขต-วัดหนองกระทู้ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,919,410.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. สุภีพัชร ปริโยธร

E-mail : supeepatp@pwa.co.th

วันประกาศ : 30/11/2017

วันหมดอายุ : 03/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน