ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7558 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7558

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านสองหนอง และหมู่ 10 บ้านท่าด่าน ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ (น.สำโรงทาบ)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,754,180.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 21/11/2017

วันหมดอายุ : 24/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน